Geschiedenis

Luikse bekken

Het Luikse bekken: bakermat van de steenkool

Het Luikse bekken en de steenkool zijn nauw met elkaar verbonden. De regio rond Luik zou trouwens het eerste gebied zijn waar steenkool werd ontdekt.

In middeleeuwse geschriften werd al gewag gemaakt van de eerste steenkoolmijnen in de regio, maar die zijn pas later goed tot ontwikkeling gekomen. Uiteindelijk werd zo een heuse economie, een sociaal systeem en een historisch netwerk gevormd, later nog versterkt door de industriële ontwikkeling van het Luikse bekken. In de negentiende eeuw veranderde het bekken onder impuls van John Cockerill in Seraing in een gigantisch industriegebied waar onder meer de eerste locomotieven van Europa werden gefabriceerd.

Op de ene plaats waren de mijnwerkers druk in de weer met de steenkoolontginning. Op de andere plaats, niet ver daar vandaan, werd deze fossiele brandstof gebruikt door de staalnijverheid… De regio floreerde tot aan de grote crisissen van de jaren ‘70 en ‘80, al hadden enkele mijnen reeds in de jaren 1930 hun deuren gesloten, wat een voorteken was voor de nakende achteruitgang.

Sinds de sluitingen is het bekken toe aan een broodnodige reconversie. Dat kan bijvoorbeeld dankzij de opgebouwde kennis in de metaalbewerking. Maar ook door middel van zijn terrils, die als onontbeerlijke groene zones in de stadskernen liggen.