Natuur

Duurzaam beheer

De vzw Natagora heeft gedurende 2 jaren de fauna en flora van het Pays des Terrils geïnventariseerd. Een van de doelstellingen van het project was immers om aan de hand van kaartmateriaal een stand van zaken te schetsen van de biodiversiteit op de terrils.

De dikwijls indrukwekkende resultaten werden overgemaakt aan de partners Maar daar houdt het niet mee op. Op basis van de resultaten van deze biologische studies heeft Natagora gedetailleerde beheersplannen opgesteld voor elke site. Op die manier wordt er een duurzaam beheer verzekerd en behouden de terrils hun onweerlegbare rol van natuurlijke schuilplaats in een verstedelijkte omgeving.

De aanbevelingen uit de beheersplannen werden overgemaakt aan die personen bij de partners die bevoegd zijn voor het dagelijkse onderhoud van de openbare plaatsen. Op de terril Gosson zal het beheer gebeuren door middel van begrazing door schapen.